Opleiding tot Herborist

De opleiding tot Herborist is een zeer brede kruidenopleiding met de nadruk op de gezondheidsbevorderende kruiden, wilde planten en voeding.

Wat is een herborist?

Een Herborist is een vertegenwoordiger van een heel oud beroep, gestoken in een nieuwe vorm. De hedendaagse Herborist is een kruidendeskundige met een veelzijdige kennis over de gezondheidsbevorderende planten. In vroeger tijden was het voor iedereen vrij normaal om zelf kruiden te plukken en te verwerken tot allerlei middelen. Er werden zalven, tincturen, theeën, hoestsiropen enz. gemaakt.

Helaas beschikken nog maar weinig mensen over deze kennis. Maar nu neemt de belangstelling voor kruiden en het gebruik daarvan weer toe. Steeds meer mensen willen zich deze aloude kennis eigen maken. Die kennis omvat alle aspecten van de kruiden.

In de herboristenopleiding wordt veel aandacht besteed aan het gebruik van het kruid. Hoe wordt het kruid gebruikt als middel voor de gezondheid, als keukenkruid, als voedingsmiddel en in de aromatherapie. Er wordt ook aandacht besteed aan de (ecologische) teelt van de kruiden.

Infodagen

Mocht je meer willen weten dan is een bezoek aan een van onze info-ochtenden aan aanrader.

Mooie combinatie tussen theorie en praktijk

Bij het omgaan met kruiden speelt de praktijk een belangrijke rol. Men kan zich de kennis van kruiden alleen goed eigen maken als men in alle seizoenen de kruiden ervaart, door ze te ruiken, te proeven, te voelen en waar te nemen. Men leert de plant kennen, herkennen, de werking juist te beoordelen en men leert wanneer welke plant in welke situatie te gebruiken is.

In de “Officina” of “De Imkerij” vindt de theoretische informatieoverdracht plaats. Vervolgens wordt de opgedane kennis getoetst en verdiept in de tuinen van “De Sprenk”. Theorie en praktijk worden op een prettige manier afgewisseld.
Gedurende de opleiding worden diverse opdrachten gemaakt die er allemaal op gericht zijn om zich goed in de kruiden te verdiepen en ze op die manier steeds beter te leren kennen. Ook krijgt de verwerking van kruiden ruim aandacht. Dit omvat het zetten van een heilzame thee tot het maken van een eigen kruidenzalf.

Alle lesstof is overzichtelijk in het opleidingsmateriaal verwerkt. Dit lesmateriaal is van hoogstaande kwaliteit en vormt een prima naslagwerk.

Inhoud opleiding herborist per jaar

In het eerste jaar komen een groot aantal gezondheidsbevorderende planten aan bod.

Er wordt aandacht besteed aan het veilige gebruik van de planten.

Er wordt uitleg gegeven over het gebruik van planten bij ziekte, gezondheid en als voedingsmiddel. Verder komt de geschiedenis van de natuurgeneeskunde aan bod, evenals de teelt, de verzorging, de oogst en het verwerken van kruiden.

Onderwerpen die in het 1e jaar behandeld worden:

 • Geschiedenis van de kruidengeneeskunde
 • De belangrijkste inhoudsstoffen van de planten
 • Voeding
 • Planten voor de spijsvertering
 • Planten voor de urinewegen
 • Planten voor keel, neus, oren en ogen
 • Ecologie en teelt
 • Aanleg kruidentuin
 • Snoeien fruit
 • Verwerking van kruiden tot producten
 • HACCP


Stage 1e jaar vindt plaats op De Sprenk

Toegelaten tot het  2e jaar wordt iedereen die het 1e jaar met voldoende resultaat heeft afgerond, of aan kan tonen op een vergelijkbaar niveau te zitten.

De planten uit het eerste jaar worden regelmatig herhaald en er wordt dieper ingegaan op het gebruik van gezondheidsbevorderende planten. Ook worden er nieuwe planten besproken behorend bij de behandelde orgaan systeem.

Onderwerpen die in het 2e jaar behandeld worden:

 • Koken met kruiden en wilde planten
 • Planten voor de huid
 • Planten bij koorts en griep
 • Planten voor de luchtwegen
 • Planten voor hart- en bloedvaten
 • Planten voor het lymfesysteem
 • Planten voor het bewegingsapparaat
 • Aansterkende planten
 • Voorjaarsreiniging met wilde planten
 • Natuurlijke huisapotheek
 • Natuurlijke huidverzorging en huidverzorgingsproducten
 • Wettelijke bepalingen omtrent kruiden en kruidenmiddelen
 • Ecologie en teelt


De stage in het 2e jaar wordt gevolgd op diverse bedrijven die met kruiden of kruidenproducten werken. Dit kunnen zijn kwekers, een restaurant, een biologische winkel, een natuurgeneeskundige therapeut, enz.

Toegelaten tot het 3e jaar wordt iedereen die het 2e jaar met voldoende resultaat heeft afgerond, of aan kan tonen op een vergelijkbaar niveau te zitten.

De planten uit het 1e en 2e jaar worden regelmatig herhaald en er wordt dieper ingegaan op het gebruik van gezondheidsbevorderende planten. Ook worden er nieuwe planten besproken die behoren bij de behandelde orgaansystemen.

Onderwerpen die in het 3e jaar behandeld worden:

 • Planten voor het zenuwstelsel
 • Planten voor de geslachtsorganen
 • Aromatherapie, massage en kruidenstempels
 • Ecologie en teelt
 • Toepassing kruidenkennis


De stage van het 3e jaar is al meer beroepsgericht en bestaat uit het geven van lezingen, workshops, voorlichting enz., mede afhankelijk van de eigen interesse.

De opleiding kan worden afgesloten met een examen.

Erkenning opleiding

De erkenning van een opleiding bestaat uit een aantal aspecten:

 • Als onderwijs instelling. (crkbo)
 • Erkenning door het veld.
 • Door de beroepsverenigingen.

Voor de eerste erkenning is De Sprenk opgenomen in het Centraal Register voor Opleidingsinstituten voor Kort (deeltijd) Beroepsonderwijs, het CRKBO. Hiermee geeft het CRKBO aan dat wij voldoen aan hun kwaliteitseisen. Deze erkenning als onderwijsinstelling is o.a. van belang i.v.m.de BTW vrijstelling van de opleiding.

Vier verschillende routes

Je kunt de opleiding op 4 manieren volgen:

Herborist leerling

Je volgt de lessen, de stage eerste jaar en voert de opdrachten uit die rechtstreeks aan de lessen gekoppeld zijn. Na afronding van jaar 3 ontvang je een certificaat Herborist leerling.

Herborist Gezel

Je volgt de lessen en voert alle opdrachten uit (geen examenopdrachten).
Je doet geen examen. Het beslismoment diploma/certificaat ligt op uiterlijk 31 januari van het 3e jaar. Na afronding van jaar 3 ontvang je een certificaat Herborist gezel.

Herborist

Je volgt de lessen en voert alle opdrachten uit.
Je maakt de examenopdrachten en voert het praktijkexamen uit m.u.v. het anamneseformulier en toegepaste kruidenkennis/advies gesprek. Na het examen ontvang je een diploma Herborist en een Herboristenpenning.

Meester Herborist

Je volgt de lessen en voert alle opdrachten uit.
Je maakt alle examenopdrachten en voert het gehele praktijkexamen uit. Na het examen ontvang je een diploma Meester Herborist en een Herboristenpenning

Studiebelasting

De studiebelasting hangt erg af van de eigen invulling van de opleiding en de beschikbare tijd.
Er wordt uitgegaan van 1 à 2 dagen per week inclusief de les.

Gemiddeld 25 dagen per jaar bestaat uit lessen en de rest van de tijd wordt besteed aan stage, opdrachten, tuinbezoek en een eindopdracht.

Kosten

De kosten per lesjaar bedragen voor het jaar 2024-2025 €1995,- inclusief koffie, thee en lesmateriaal. De kosten blijven, onvoorziene zaken uitgezonderd, drie jaar hetzelfde.

De kosten van het examen worden pas in rekening gebracht, nadat de student besloten heeft om het examen te doen. De kosten van het examen bedragen €495,-.

De Sprenk conformeert zich aan de Algemene voorwaarden 2021 Particulier Onderwijs en Opleidingen van SER,NRTO en Consumentenbond. De Sprenk houdt zich het recht voor om per situatie per student ten voordelen van de student van de regels af te wijken.

Men is pas formeel ingeschreven als de factuur betaald is. Bij te late betaling verliest de ingeschrevene het recht op een studieplaats, mocht er een student op de wachtlijst staan, gaat deze voor. De factuur bestaat uit het recht op een lesplaats van het desbetreffende jaar, de lesgelden van de opleiding en de overige kosten zoals lesmateriaal e.d.

Inschrijven opleiding

Je schrijft je in voor de drie-jarige opleiding. Je kunt je inschrijven voor het lesjaar 2024/2025 voor maandag, dinsdag of woensdag.

De opleiding start op maandag 2 september 2024 (wachtlijst), op dinsdag 3 september 2024 en op woensdag 4 september 2024.

Een lesdag is van 9.30-16.15 uur (inclusief pauzes).

(De opleidingsdag start bij een minimaal aantal van 12 studenten)

Inschrijfformulier opleiding Herborist

Keuze lesdag:

Je ontvangt een bevestiging in je mailbox (let op, deze kan in de spam terecht komen). Op korte termijn ontvang je verder een persoonlijk bericht met verdere info.

Word lid van het Herboristengilde

Het Herboristengilde is een vereniging van honderden bekwame, gepassioneerde kruidenspecialisten. We hebben als doel het beroep herborist te beschermen, kruidentradities in stand te houden, de kruidenkennis van onze leden op peil te houden en om onderling kennis uit te wisselen. 

De Sprenk is een aangewezen opleiding van het Herboristengilde. Dit betekent dat je ‘student-lid’  kunt worden tijdens je herboristenopleiding en na je slagen ‘herborist’-lid. Als je de hele herboristenopleiding hebt doorlopen (inclusief je opdrachten) maar geen examen hebt gedaan kun je je als ‘vakgenoot-lid’ bij ons aansluiten. 

Dus kom ons versterken en sluit je aan bij het grootste netwerk van herboristen (in spé) en vakgenoten van Nederland. Zo ben je gemakkelijk in contact met elkaar en kun je jezelf verder ontwikkelen als bekwame kruidenprofessional .