Locatie

Kruidencentrum “De Sprenk” is gevestigd in een historische boerderij “De Sprenk” met ruim 2 hectare grond. 

Het perceel maakte in het verleden onderdeel uit van het hoogveen gebied “De Peel” en is vanaf 1920 ontgonnen. Op oude topografische kaarten kwam de naam “De Sprenk” reeds twee eeuwen geleden voor.

Diversiteit

“De Sprenk’ ligt ongeveer 1 km van het landgoed “De Stippelberg” (een duizend hectare groot bosgebied) en aan het beekje De Rips.

“De Sprenk” betekent “sprong”, een andere naam voor kwel of bron. Er kwam water uit de diepere lagen naar boven. Nu is “De Sprenk” een bron van kennisoverdracht, educatie, onthaasting en vitalisering.

Vanaf 1981 wordt “De Sprenk” beheerd als “broedkamer” voor het omliggend agrarisch landschap. Er wordt binnen de mogelijkheden geprobeerd ons zoveel mogelijk aan kleinschalige natuurontwikkeling te doen.

Het terrein is successievelijk geschikt gemaakt voor vogels, amfibieën, vlinders, egels en vleermuizen waarbij steeds geprobeerd is een zo optimaal mogelijk biotoop voor die diersoorten te creëren.

Daarnaast is in het geaccidenteerde gedeelte een vleermuizenkelder gebouwd in combinatie met een kalkberg.

De tuin is geen statisch geheel, maar aan verandering onderhevig. Zo is de beek door gebrek aan water verdwenen en dit geldt ook voor het moeras.

De tuin bestaat onder andere uit: 

  • Verschillende vormen van water.
  • 6500 m2 bos en hakwallen van diverse samenstellingen en leeftijd.
  • 350 m. beukenhaag.
  • 300 m. eikenlaan van verschillende leeftijd (80 jaar, 20 jaar en 5 jaar).
  • 3 kleine vlinderweitjes.
  • Een moestuin.
  • De Herboristentuin; (keuken)kruidentuin.
  • Een mediterrane kruidentuin op een kalkberg.
  • Een vleermuizenkelder.