Maretak

Viscum álbum

loranthaceae

Voornaamste indicatie

Aders en haarvaten - Geheugen

Nevenindicaties

Hart

Ernstige ziektes

Slagaders

Giftigheidsgraad

Voorzichtig

Gebruikte delen van de plant

Blad