Facebook

privacy

 De studenten, administratie en privacy .

Alleen de directeur, de hoofddocent en de administratie kunnen bij de administratieve gegevens van elke student, incl. alle studieresultaten.

Deze toegang is beveiligd met beveiligde wachtwoorden. Het is De Sprenk verboden deze gegevens van studenten aan derde te geven, dan wel voor een andere doeleinde te gebruiken dan die waar voor het contact is aangegaan

De contact gegevens van een groep worden pas met de groep gedeeld  als iedereen daar toestemming voor gegeven heeft.

 

De studenten administratie is digitaal vormgegeven. De student levert zelf de gegevens aan. Dit zijn de minimale gegevens die we nodig hebben ivm het onderwijsproces/diplomering.

De student bepaald zelf zijn/haar inlognaam en wachtwoord voor de persoonlijke informatie.

Het wachtoord is niet bekend bij De Sprenk.

In de administratie is opgenomen

·       Naam
Adres
Email en telefoon
Geboortedatum en geboorte plaats

 

De eerste drie gegevens zijn noodzakelijk voor de communicatie. De laatste 2 ivm het diploma.

Elke student kan thuis ten alle tijden zijn eigen gegevens inzien en een aantal gegevens zelf ( muv  studieresultaten ed) wijzigen, cq de gegevens (totaal) verwijderen.

Het is De Sprenk niet toegestaan de gegevens anders dan tbv de opleidingen te gebruiken.

In deze administratie zitten de gegevens van de huidige studenten, de studenten uit het verleden, de gevolgde onderdelen, de behaalde resultaten, een aantal verslagen, maar ook de belangrijke besluiten inzake de  student.

Aan de groep wordt in het begin gevraagd of ze akkoord zijn met het gebruik van foto’s voor PR

De Sprenk voldoet hiermee aan de Algemene verordening gegevensbescherming.