Facebook

Jaar 3

Toegelaten tot het 3e jaar wordt iedereen die het 2e jaar met voldoende resultaat heeft afgerond, of aan kan tonen op een vergelijkbaar niveau te zitten.

De planten uit het 1e en 2e jaar worden regelmatig herhaald en er wordt dieper ingegaan op het gebruik van gezondheidsbevorderende planten.
Ook worden er nieuwe planten besproken die behoren bij de behandelde orgaansystemen.

Onderwerpen die in het 3e jaar behandeld worden:

  • Planten voor het zenuwstelsel
  • Planten voor de geslachtsorganen
  • Aromatherapie, massage en kruidenstempels
  • Ecologie en teelt
  • Toepassing kruidenkennis¬†

De stage van het 3e jaar is al meer beroepsgericht en bestaat uit het geven van lezingen, workshops, voorlichting enz., mede afhankelijk van de eigen interesse.

De opleiding kan worden afgesloten met een examen.

De kosten voor het examen vallen buiten het lesgeld.

jaar3rjaar3rjaar3rjaar3rjaar3r