Facebook

Jaar 2

Toegelaten tot het  2e jaar wordt iedereen die het 1e jaar met voldoende resultaat heeft afgerond, of aan kan tonen op een vergelijkbaar niveau te zitten.

De planten uit het eerste jaar worden regelmatig herhaald en er wordt dieper ingegaan op het gebruik van gezondheidsbevorderende planten.
Ook worden er nieuwe planten besproken behorend bij de behandelde orgaan systeem.

Koken met kruiden en wilde planten
We beginnen en we eindigen het tweede jaar met het koken met (wilde)planten uit de tuin, aangevuld met gebruikelijke kruiden. 

 

Onderwerpen die in het 2e jaar behandeld worden:

 • Planten voor de huid
 • Planten bij koorts en griep
 • Planten voor de luchtwegen
 • Planten voor hart- en bloedvaten
 • Planten voor het lymfesysteem
 • Planten voor het bewegingsapparaat
 • Aansterkende planten
 • Voorjaarsreiniging met wilde planten
 • Natuurlijke huisapotheek
 • Natuurlijke huidverzorging en huidverzorgingsproducten
 • Wettelijke bepalingen omtrent kruiden en kruidenmiddelen
 • Ecologie en teelt

De stage in dit jaar wordt gevolgd op diverse bedrijven die met kruiden of kruidenproducten werken.
Dit kunnen zijn kwekers, een restaurant, een biologische winkel, een natuurgeneeskundige therapeut, enz.

jaar2rjaar2rjaar2rjaar2r