Facebook

Studiebelasting

De studiebelasting hangt erg af van de eigen invulling van de opleiding en de beschikbare tijd.

Er wordt uitgegaan van 1 à 2 dagen per week inclusief de les.

Ongeveer 40 dagdelen per jaar bestaat uit lessen en de rest van de tijd wordt besteed aan stage, opdrachten, tuinbezoek en een eindopdracht.