Facebook

Historie

De Sprenk is een Landgoed aan de rand van De Peel

Voordat op De Sprenk een Kruidencentrum kwam, had het gebied al een hele historie achter de rug.

In het verre verleden was het gebied in beweging en ontstonden de peelbreuken. De oneffenheden werden opgevuld met afzettingen door de Rijn en de Maas en stuifzand vanuit de Noordzee. In het kader van de aanleg van de bodemwarmte installatie hebben we tot ruim 80m diep geboord en we zaten nog steeds in deze afzettingen. Lagen fijn zand, zand met kiezelstenen en op 40 meter diep grote kiezel.

Later kwam De Peel omhoog en werd de Maas definitief naar het oosten gedrongen en ontstond de laatste 10.000 jaar het hoogveen, het moerasgebied. Het centrum van dit gebied ligt tussen Deurne, Meijel en Asten met uitlopers tot Grave en Weert.
Bij het graven van de poel aan de westkant van het perceel troffen we in de grond nog de wortels aan van het riet uit het begin van deze ontwikkeling.

In het gebied liep slechts een weg noord-zuid. Aan de oostkant lag de niet toegankelijke Peel en aan de westkant het zeer moeilijk begaanbare beekdal van de Aa. De weg liep van Meijel via Deurne, Bakel, Gemert, Erp, Veghel naar Den Bosch.

Op de grens van de Peel, net onder Gemert ligt het dorp De Mortel, en ook van hier uit werd De Peel ontgonnen.
Aanvankelijk met paard en wagen en de schop, later met grote machines. De Sprenk ligt op de overgang van de oude ontginningen en de nieuwe grootschalige ontginningen.

In 1924 is de boerderij gebouwd door de familie Corsten uit Gemert en verpacht aan de familie Sleegers.
Er stond een nieuwe boerderij, maar alle grond eromheen moest nog met mens- en paardenkracht in cultuur gebracht worden

Toontje, destijds 4 jaar oud, is hier blijven wonen tot 1984 en heeft op 26 september 1998 Kruidencentrum geopend. Hij is op 17-07-2004 overleden.

De boerderij met de grond is in 1981 gekocht door familie Niessen. In 1995 is het perceel met 1ha uitgebreid naar de huidige omvang.

Could not open a directory stream for /home/desprenk/domains/desprenk.nl/public_html/images/kolomfotos/historier/
historyrhistoryrhistoryrhistoryrhistoryr